Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
09:00 Korektivna gimnastika Korektivna gimnastika Korektivna gimnastika
18:00 Pilates Vertebra Pilates Pilates Vertebra Pilates Pilates
19:00 TRX BODYWEIGHT TRX BODYWEIGHT TRX
20:00 AERO MIX AERO KICKBOXING AERO MIX AERO KICKBOXING AERO MIX AERO KICKBOXING